top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Οι παρακάτω όροι διέπουν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «Λυδία Μπελέγρη» και διακριτικό τίτλο “Lydia’s jewels” (στο εξής η «εταιρεία»), με έδρα στην Χίο, Κάραβος Αγ. Μηνά - Θυμιανών,  Χίος, Ελλάδα, 82100, (Αρ. ΓΕΜΗ 157732838000) και email lydiasjewels@gmail.com, Α.Φ.Μ. 151843290 / Δ.Ο.Υ. Χίου.

Η εταιρεία, σας παρέχει μέσω του ιστοτόπου www.lydiasjewels.com (στο εξής «Ηλεκτρονικό κατάστημα») γενικό πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την εταιρική ταυτότητα, τα προϊόντα της και την δραστηριότητα της. Συγχρόνως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας της εταιρείας μέσω διαδικτύου προς το κοινό των προϊόντων που εμπορεύεται (στο εξής «εμπορεύματα»).

Προϊόντα, Περιεχόμενο και Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα, το περιεχόμενο, οι τιμές και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται ή απεικονίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα (www.lydiasjewels.com), υπόκεινται σε αλλαγές, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση.  Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν συνεπάγεται ή εγγυάται πως οι εν λόγω υπηρεσίες/ προϊόντα θα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Τοποθετώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε πως τα προϊόντα υπό παραγγελία προορίζονται για νόμιμη χρήση. Όλες οι φωτογραφίες και άλλα παρόμοια προϊόντα που διατίθενται από αυτήν την ιστοσελίδα, προορίζονται για ιδιωτική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή τους και η αναπαραγωγή τους. 

Παράδοση Προϊόντων

Εφόσον τοποθετείται η παραγγελία, αποστέλλεται στην διεύθυνση, όπως αυτή ορίζεται από τον καταναλωτή. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται από την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα είναι σύμφωνες με τη σύμβαση συνεργασίας που έχει συνάψει η εταιρεία μας με την εταιρεία μεταφορών Courier Center ή Γενική Ταχυδρομική. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ζημίας ή απώλειας των προϊόντων που αγοράζονται από αυτήν την Ιστοσελίδα, επιβαρύνει τον καταναλωτή, από τη στιγμή της παράδοσης των αντικειμένων στην μεταφορική εταιρεία. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των προϊόντων κατά την μεταφορά, είναι ευθύνη του καταναλωτή να υποβάλλει τυχόν αξιώσεις στην μεταφορική εταιρεία.

Ακριβής Πληροφόρηση

Η εταιρεία εργάζεται ώστε να διαβεβαιώσει πως η πληροφόρηση σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και ισχύουσα. Παρά τις προσπάθειες, οι πληροφορίες σε αυτήν την Ιστοσελίδα – ενίοτε- ίσως είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες. Επί παραδείγματι, τα προϊόντα σε αυτήν την Ιστοσελίδα ίσως δεν είναι διαθέσιμα, ίσως έχουν διαφοροποιημένα γνωρίσματα από εκείνα που παρουσιάζονται ή ίσως έχουν διαφοροποιημένη τιμή. Επιπροσθέτως, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αφορούν την τιμή ή την διαθεσιμότητα του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ενώ είναι μέρος της πολιτικής μας να επιβεβαιώνουμε τις παραγγελίες με email, η παραλαβή ενός email με επιβεβαίωση παραγγελίας δεν σηματοδοτεί πως αποδεχόμαστε την παραγγελία ή πως επιβεβαιώνουμε την προσφορά για πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, να περιορίσουμε την ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή/και να αρνηθούμε την πώληση σε οποιονδήποτε πελάτη, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, ίσως απαιτήσουμε εξακρίβωση των πληροφοριών πριν την αποδοχή ή/και παράδοση παραγγελίας. 

Χρήση της Παρούσας Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, βίντεο ή οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στο www.lydiasjewels.com για δική του χρήση είτε ανήκουν στη ίδιο, συμπεριλαμβανομένων των εντολοδόχων τους και ορισμένων άλλων εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν στους ανωτέρω υπηρεσίες πράκτορα και/ή προμηθευτή. Σε κάθε μεταφόρτωση (download) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας θεωρείται ότι παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη δια μέσου αδείας της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να είναι η κυρία παντός δικαιώματος πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

Σύνδεσμος στην Παρούσα Ιστοσελίδα

Απαγορεύεται η δημιουργία ή διατήρηση οποιουδήποτε συνδέσμου από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Απαγορεύεται η διαχείριση ή παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας σε καφέ ή μέσω παρόμοιων τακτικών, σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της εταιρείας . Όλοι οι επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτήν την Ιστοσελίδα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους τρέχοντες Κανόνες. 

Σύνδεσμοι σε Τρίτα Μέρη

Ανά διαστήματα, η παρούσα ιστοσελίδα ίσως περιέχει συνδέσμους που δεν είναι ιδιοκτησία της, δεν διαχειρίζονται ούτε ελέγχονται από την εταιρεία ή τους διακεκριμένους συνεργάτες της. Κάθε σύνδεσμος τέτοιου είδους παρέχεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα απομακρυνθείτε από αυτήν την Ιστοσελίδα. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο/ προϊόντα/ υλικά/ υπηρεσίες ή τυχόν πληροφορίες που θα βρείτε/ προμηθευτείτε από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα. Δεν ενστερνιζόμαστε ή εγγυούμαστε για την ακρίβεια ή την ορθότητα περιεχομένου άλλης Ιστοσελίδας. 

Ακατάλληλο Υλικό 

Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά, ανάρτηση παράνομου, υβριστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ανήθικου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιοδήποτε υλικού, εν γένει, που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή που παραβιάζει κάποιο νόμο. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε τις παραπάνω απαγορεύσεις, διατηρούμε την δυνατότητα να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να διαχειριστούμε ή να προλάβουμε την παρεμβατική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άμεσης απομάκρυνσης των συναφών υλικών από αυτήν την Ιστοσελίδα. Θα συνεργαστούμε πλήρως με κάθε Νομική Αρχή ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση, η οποία θα ζητά από εμάς να αποκαλύψουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε προβεί στην αποστολή υλικών τέτοιου είδους. 

Πληροφορίες για τον Χρήστη

Εκτός από τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες υπόκεινται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, οποιοδήποτε άλλο υλικό, πληροφορία, προτάσεις, ιδέες, σενάρια, τεχνογνωσία, τεχνικές, ερωτήσεις, σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία που μεταφέρετε ή αναρτάτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα θεωρείται μη- εμπιστευτική ή μη-ιδιόκτητη. Προσωπικές πληροφορίες που οικειοθελώς αναρτάτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, που είναι σε δημόσια θέα, δεν υπόκεινται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας και θεωρείται επικοινωνία του χρήστη. Εμείς -και /ή τους εντολοδόχοι μας- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποκάλυψη, δημοσίευση, ανάπτυξη, παραγωγή και / ή εμπορία με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε ή μη εμπορικό σκοπό. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να θεωρείται υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις επικοινωνίες του χρήστη. Δεν είναι υποχρέωσή μας, ούτε λαμβάνουμε την ευθύνη όσον αφορά στην χρήση, στην απάντηση, στην επανεξέταση ή στην ανταπόκριση σε τυχόν επικοινωνίες του χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών του χρήστη, έστω και αν δεν συμβαδίζουν με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, είτε πρόκειται περί δυσφήμισης/βωμολοχίας, ή προσβολής της ιδιωτικής ζωής με άλλον τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε (ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη) που περιλαμβάνει υλικό που θεωρούμε ακατάλληλο ή απαράδεκτο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ) ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΟΥ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ/ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ/ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ .ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, Ή Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 

Αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, με επικαιριοποίηση της παρούσας ανάρτησης. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνεσετε για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες παράμετροι αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. 

Τερματισμός 

Η αναστολή και διακοπή του λογαριασμού του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει από εμάς ή από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν παραγγελίες που έχετε τοποθετήσει ή έξοδα που προκύπτουν από τον λογαριασμό σας, πριν τον τερματισμό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του παρόντος δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Επιπλέον Βοήθεια

Αν δεν κατανοείτε τους παραπάνω Όρους Χρήσης ή έχετε τυχόν παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε στέλνοντας email στο lydiasjewels@gmail.com ή τηλεφωνικά στο +30 6944609380.

Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και μέσω τηλεφώνου και για να γίνουν οι παραγγελίες Εμπορευμάτων της Εταιρείας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να συναινέσετε-συγκατατεθείτε ρητώς στη συλλογή, καταγραφή σε αρχείο και επεξεργασία από την Εταιρεία στοιχείων σας που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία, την εκάστοτε εξέλιξή της και το ιστορικό των συναλλαγών σας, εντός του πλαισίου του Ν. 2472/1997, και του Κανονισμού (UE) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 θα καλείστε κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας σας, να αποδεχθείτε (ενεργητικώς δια πράξεως/ηλεκτρονικής επιλογής) την Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου».

Newsletters

Όσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά-διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα (newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα πρέπει, είτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στην Ενότητα “Εγγραφή” του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, είτε να αποδεχθείτε τις παραπάνω ενέργειες (προωθητικές) επιλέγοντας το σχετικό πεδίο κατά την αποστολή της παραγγελίας σας. Με τον τρόπο αυτοκαθίστασθε παραλήπτες στοιχείων (Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Προωθητικές Ενέργειες) από την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service) της Εταιρείας. Η λήψη ενημερωτικών-διαφημιστικών-προωθητικών μηνυμάτων (newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση καθώς επίσης και να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγραφή, οποτεδήποτε, άνευ αιτιολόγησης. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μέσω των ενοτήτων “Εγγραφή” και ο “ Λογαριασμός μου ”του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και διαγράφονται όταν επιλέξετε τη διαγραφή σας από τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιλεκτική αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ υμών στην προαναφερθείσα υπηρεσία ή/και να προβαίνει στην ενδεχόμενη διαγραφή σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

USE OF TERMS

PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS OF USE BEFORE YOU USE THIS WEBSITE. BY USING THIS WEBSITE YOU CLAIM UNCONDITIONAL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS OF USE.

The present terms govern the sale of products and services by the Sole Proprietorship under the corporate name “Lydia Belegri” and the distinctive title “Lydia’s jewels” (hereinafter called the «Company», «We», «Us»), with registered seat at Karavos Ag. Mina Thymianwn, Chios, Voreio Aigaio-Greece, 82100 (GEMI No. 157732838000) , e-mail: lydiasjewels@gmail.com, Tax Registration No. 1518432903 / Tax Office: Chios.

The Company provides you with general information material on its corporate identity, its products and its activities through its web site www.lydiasjewels.com (hereinafter referred to as the “Online Store”). At the same time, this website is a major means of communication of the Company via the Internet to the public of its products. The Company operates in the field of e-commerce and specifically trades and sells to, and other related items (hereafter the “Goods”).

Products, Content and Specifications

The characteristics, the products, the content, the prices and the services that are presented or represented in this Website (www.lydiasjewels.com), may change, at any time, without warning. The introduction of any product or service in this Website at a specific time does not mean or guarantee that those services/products will be available at any time. By placing an order, you agree that the ordered products will be used legally. All photographs and similar products available from this website, are aimed to be used privately and in no case is their public projection and reproduction allowed. 

Product Delivery

Since you place an order, it will be sent to the address defined by the consumer. All purchases carried out by this website are according to the cooperation contract between our company with Geniki Taxydromiki courier or Courier Center. Therefore, the responsibility in case of damage or loss of the products bought from this website, affects the consumer, from the moment that the products are delivered to the transportation company. Also, in case of damage or loss of the products during transport, it is the consumer’s responsibility to submit possible charges to the transportation company

Exact information. The company works to ensure that the information provided on this website is complete, true and applicable. Despite the effort, information on this website may be sometimes inaccurate, incomplete or outdated. For example, the products on this website may not be available, or may have different characteristics than those displayed or may have different prices. Moreover, the company reserves the right to change the information concerning the price or the availability of the product, without previous warning.  Although it is part of our policy to confirm the orders via e-mail, receiving an e-mail confirming the order does not mean that we accept the order or that we confirm the offer for selling a product or a service. We maintain the right to reduce the quantity of any product or service or/and deny to sell to any customer, without warning.  Also, we may demand the information validation before accepting or/and delivering the order.

 

Use of the Present Website

This website and any information, text, image, graphic, program, software, video or voice recording enclosed in this (“Website Contents”) is an original creation and therefore it is protected by the copyright laws in Greece and in the entire world. Therefore, it is prohibited, without the written agreement of Lydia’s jewels, to copy, reproduce, save, publicize,  distribute, modify or any other use for commercial use or apart from the Website Contents, including the total of commercial signs, logos and Website Copyrights, either they have been granted by others to lydiasjewels.com for their use or they belong to them or to a member of Lydia’s jewels and every subsidiary or connected to her company, including representatives and other companies, that offer to the above, agent services and/or supplier services. For every download the Website Content is considered to be provided to the visitor/user via permission of Lydia’s jewels who continues to be the main copyright/industrial owner. In case of violation of any of the present Terms of Use, Lydia’s jewels has the right to prohibit and/or recall the permission and/or terminate the users access to the Website and without warning, as well as in case of using the website for committing or subscribing any illegal action or crime, therefore the user has to destroy the Website Content he has and every copy of it. 

Link on the Present Website 

The creation or maintenance of any link from any other website to any page of this website is prohibited without the written permission of our company.  Τhe management or presentation of this Website at coffee shops or through similar actions is prohibited, at any website without the written permission of our company. All links permitted on this Website must be according to the current Regulations and Rules.

Third-Party Links

Sometimes, the present website may include links that are not her property, are not managed or controlled by our company or her distinguished collaborators. Every link of this sort is provided only for your service. If you use these links, you will leave this Site . Our company is not responsible for the content / products / materials / services or information you will find / obtain from any other Web page. We do not embrace or guarantee for the correctness or accuracy of other Website contents, nor for the results that may be obtained from the use of products or other Website services. If you decide to navigate to another website, you assume the responsibility of any risks.

Inappropriate Material. It is prohibited to use, transfer and post illegal, offensive, threatening, libelous, defamatory, obscene, pornographic or profane material or any material, in general, that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense or cause civil liability or violate any law. If we consider, in our sole discretion that you have violated or may violate the above prohibitions, we reserve the ability to take any action we deem necessary to manage or prevent the invasive behavior, including, without limitation, the immediate removal of the related materials from this Site. We will fully cooperate with any legal authority or court order or subpoena, which asks us to disclose the identity of anyone posting any such material.

Information for the User

In addition to personally identifiable information, which is subject to the Privacy Statement of the Site, any material, information, suggestions, ideas, scripts, know-how, techniques, questions, comments or other communication you transmit or post to this Website is considered non-confidential or non-proprietary. Personal information you voluntarily post in any part of the Site, which is in public view, is not subject to the Privacy Policy of the Site and is considered user communication. We -and / or our attorneys - can use any or all user communications for any purpose, including, without limitation, reproduction, transmission, disclosure, publication, development, manufacturing and / or marketing in any manner, for any or non-commercial purpose. We reserve the right, without being considered as an obligation to track and monitor the user's communications. It is not our obligation, neither we take responsibility regarding the use, in response to the review and to respond to any user communications. We do not take responsibility for the content of the user's communications, whether or not they are consistent with the copyright laws, be they defamation / profanity, or infringement of privacy otherwise. We reserve the right to remove any (or all user communications) comprising material that we consider inappropriate or unacceptable.

DISCLAIMERS

USE OF THE SITE IS YOUR PERSONAL RESPONSIBILITY. THE INFORMATION, PRODUCTS AND SERVICES PROVIDED ON THIS WEB SITE OR THROUGH THIS, ARE PROVIDED "AS THEY ARE" WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,, OR NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

ALL PRODUCTS AND SERVICES PURCHASED ON THIS SITE (OR THROUGH THIS) SUBJECT ONLY TO APPLICABLE WARRANTIES OF SPECIFIC MANUFACTURERS, SUPPLIERS OR BENEFITS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCTS AND SERVICES PURCHASED ON THIS SITE OR THROUGH THIS. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE ABOVE, HEREBY WE DISCLAIM ANY LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCT, TARGET FAILURE, CLAIMS ARISING FROM WEAR / MISUSE / ABUSE / MODIFICATION OF THE PRODUCT, INCLUDING IMPROPER SELECTION OR NON-COMPLIANCE WITH ANY CODES .THE ABOVE EXCLUSIONS OF IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW. 

LIMITATIONS OF LIABILITY

IN THE EVENT OF ANY PROBLEM WITH THIS WEBSITE OR ITS CONTENT, YOU AGREE THAT YOUR SOLE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THIS SITE. IN THE EVENT OF ANY PROBLEM WITH THE PRODUCTS OR SERVICES PURCHASED ON THIS SITE OR THROUGH THIS, YOU AGREE THAT  YOUR ONLY CLAIM, IF ANY, IS FROM THE MANUFACTURER OF THE PRODUCTS OR PROVIDER OF SERVICES, ACCORDING TO WARRANTIES OF MANUFACTURERS AND BENEFITS OR THE RETURN OF GOODS / SERVICES ACCORDING TO THE RETURN POLICY AND AS POSTED ON THIS WEBSITE.

Revision of these Terms of Use

These Terms of Use may be revised at any time by updating this suspension. Please periodically visit this page to inform yourselves for the current Terms of Use. Some aspects of these Terms may be superseded by legal notices or terms located on particular pages of this website. 

Termination

The user account suspension and interruption of this site may be made by us or by the user at any time for any reason or no reason. You are personally liable for any orders that you have placed or costs arising from your account before the termination. We reserve the right to change, inhibit or suspend all or part of this website at any time without notice.

Additional Assistance 

If you do not understand the above terms of use or have any comments or questions, please contact us either by sending an email at lydiasjewels@gmail.com or by calling at +30 6944609380.

Privacy Policy

In order to make any transaction through the Online Store or even by phone and to be able to place any order with the Company, you will be required to disclose some of your personal information. In order to expressly consent to the collection, filing and processing by the Company of your data relating to your business relationship with the Company, its development and the history of your transactions, within the framework of Law 2472/1997 , and Regulation (UE) 2016/679 issued by the European Parliament and the Council on April 27, 2016, you will be asked to accept (actively by operation / electronic option) the of the Online Store with the electronic option “I accept the Terms of Use and Privacy Policy”.

Newsletters

Those who wish to receive informative-commercial-promotional newsletters from the Online Store you should either complete the registration request in the “Registration” section of the Online Store by filling in all of your personal information requested in the relevant registration form, or accept the above promotional activities by selecting the relevant field when sending your order. By this way you become recipients (Newsletters, Press Releases, and Promotions) from the Company’s email service provider. Getting newsletters from the Online Store is free and there are no further commitments or obligations. The Company reserves the right to reject any application as well as to cancel any subscription at any time, without justification. The Company allows you to unsubscribe from the list of recipients through the “Subscribe” and “My Account” sections of the Online Store. Your e-mail addresses are solely for this purpose and are deleted when you choose to delete your e-mail from these services by email at the above-mentioned e-mail address. The Company reserves the right to proceed with the selective sending of the above messages between you to the aforesaid service and / or to remove you at its sole discretion.

bottom of page